Oprichting

Een bijzondere plek in Zeeland

Het dharmacentrum is opgericht op 24 april 2004 in Brognon in Noord Frankrijk en is gevestigd in het gebouw van Stichting Padma Zeeland aan de Verwerijstraat 51 a Middelburg, vlak bij de mooie Oostkerk. Het dharma centrum heeft een mooie tempel in mogen richten in het Padma centrum van Stichting Padma Zeeland, deze is  compleet en wordt gebruikt voor meditatie en cursussen

Steeds meer mensen hebben belangstelling naar Boeddha’s leer en zijn zoekende. Het is heel goed mogelijk om onze westerse kennis samen te laten gaan met de boeddhistische kennis die door de eeuwen heen beproefd en gebruikt is. In het dharmacentrum wordt het hele programma in het Nederlands gegeven en het unieke is dat moeilijk toegankelijke Boeddhistische teksten in de Nederlandse taal uitgelegd kunnen worden.

 

Onze lerares

Lama Thubten Wangmo

Geboren in Rotterdam in 1954 en sinds 1981 ingewijd in de kloosterorde van de Gelugpa traditie door Kyabje Zong Rinpoche. Inmiddels als Bikshuni is zij de spirituele leraar van Padma Osel Ling.

Unieke lessen 

Met een technisch wetenschappelijke achtergrond heeft ze ruim 40 jaar de Boeddhistische leer bestudeerd en de verschillende tradities daarbinnen. Haar lessen zijn uniek omdat ze moeilijk toegankelijke Boeddhistische teksten in het het Nederlands kan uitleggen.

When East meets West

Lama Thubten Wangmo werd aangespoord door H.E. Lama Gangchen Rinpoche om lezingen, initiaties en workshops als een westerling aan westerlingen te geven. Ze heeft les gegeven in Engeland, Indonesië en Amerika.

Overdrachtslijn

Lama Tsong Khapa  1357 – 1419
is de grondlegger van de Gelukpa school van het Tibetaans boeddhisme en werd geboren in 1357 in Tsong-Kha district van Amdo, Tibet.  

Gangchen Rinpoche 1941 – 2020
was een Tibetaanse Lama Healer, geboren in Drakshu, West Tibet. Hij was de houder van een zeer oude en ononderbroken overleveringslijn van Lama Healers en Tantrische meesters, die dateert uit de tijd van Boeddha Shakyamuni. Lama Thubten Wangmo leerde van Lama Gangchen Rinpoche om de essentie van traditionele boeddhistische leerstellingen op een essentiële en synthetische manier over te brengen en deze naar de behoeften van de moderne samenleving te vertalen.

Het bestuur

Lama Thubten Wangmo

Spiritueel lerares

Martin Maljaars

Secretaris

Eliza Corvers

Algemeen bestuurslid

Vrienden van POL

Stichting Padma Zeeland

Zeeland

BUN Nederland

Vrijwilligers

Vrienden van Padma Osel ling zijn onze vrijwilligers die helpen met allerlei werkzaamheden in en rond om het centrum. En vrienden die ons begunstigen. Padma Ösel ling is een klein dharmacentrum. We willen toch proberen om op een breder vlak dienstbaar te worden aan iedereen die betrokken is. We hopen zo om meerdere activiteiten te kunnen ontplooien die open staan en voor het verder ontwikkelen en organiseren van de cursussen en speciale activiteiten zoals een puja’s, initiaties, retraites, oefendagen voor cursisten en mensen die betrokken zijn bij Padma Ösel ling . U hoeft niet speciaal een cursus te volgen om een vriend van Padma Ösel Ling te zijn.

Giften van onze vrienden

Witte Tara Thangka

De mooie thangka was een gewelige gift aan het centrum van de Familie D.S. van der Werf van Stupa te Vlissingen. Iedereen die in de tempel komt voor meditatie, de dharma leer, en de filosofie of om gewoon even te zitten kan de liefde volle sfeer van Witte Tara voelen die van deze afbeelding uitstraalt.

Medicijn Boeddha Thangka

Ons centrum is nauw verbonden met de medicijn boeddha. De medicijn boeddha is een aspect van de boeddha die genezing en heling uitdrukt. Met dank aan Losang Lekhse uit Engeland die de medicijn boeddha thangka geschonken heeft.

In het dharmacentrum wordt het hele programma in het Nederlands gegeven. Het unieke is dat moeilijk toegankelijke Boeddhistische teksten in de Nederlandse taal uitgelegd kunnen worden.

Volg ons op social media

Bezoekadres

Dharmacentrum Padma Ösel Ling
Stichting Padma Zeeland
Verwerijstraat 51 a 4331 TB  Middelburg Zeeland