Oprichting

Een bijzondere plek in Zeeland

Het dharmacentrum is opgericht op 24 april 2004 in Brognon in Noord Frankrijk en is gevestigd in het gebouw van Stichting Padma Zeeland aan de Verwerijstraat 51 a Middelburg, vlak bij de mooie Oostkerk. Het dharma centrum heeft een mooie tempel in mogen richten in het Padma centrum van Stichting Padma Zeeland, deze is  compleet en wordt gebruikt voor meditatie en cursussen

Steeds meer mensen hebben belangstelling naar Boeddha’s leer en zijn zoekende. Het is heel goed mogelijk om onze westerse kennis samen te laten gaan met de boeddhistische kennis die door de eeuwen heen beproefd en gebruikt is. In het dharmacentrum wordt het hele programma in het Nederlands gegeven en het unieke is dat moeilijk toegankelijke Boeddhistische teksten in de Nederlandse taal uitgelegd kunnen worden.

 

Onze lerares

Lama Thubten Wangmo

Geboren in Rotterdam in 1954 en sinds 1981 ingewijd in de kloosterorde van de Gelugpa traditie door Kyabje Zong Rinpoche. Inmiddels als Bikshuni is zij de spirituele leraar van Padma Osel Ling.

Unieke lessen 

Met een technisch wetenschappelijke achtergrond heeft ze ruim 40 jaar de Boeddhistische leer bestudeerd en de verschillende tradities daarbinnen. Haar lessen zijn uniek omdat ze moeilijk toegankelijke Boeddhistische teksten in het het Nederlands kan uitleggen.

When East meets West

Lama Thubten Wangmo werd aangespoord door H.E. Lama Gangchen Rinpoche om lezingen, initiaties en workshops als een westerling aan westerlingen te geven. Ze heeft les gegeven in Engeland, Indonesië en Amerika.

Overdrachtslijn

Lama Tsong Khapa  1357 – 1419
is de grondlegger van de Gelukpa school van het Tibetaans boeddhisme en werd geboren in 1357 in Tsong-Kha district van Amdo, Tibet.  

Gangchen Rinpoche 1941 – 2020
was een Tibetaanse Lama Healer, geboren in Drakshu, West Tibet. Hij was de houder van een zeer oude en ononderbroken overleveringslijn van Lama Healers en Tantrische meesters, die dateert uit de tijd van Boeddha Shakyamuni. Lama Thubten Wangmo leerde van Lama Gangchen Rinpoche om de essentie van traditionele boeddhistische leerstellingen op een essentiële en synthetische manier over te brengen en deze naar de behoeften van de moderne samenleving te vertalen.

Het bestuur

Lama Thubten Wangmo

Spiritueel lerares

Martin Maljaars

Secretaris

Eliza Corvers

Algemeen bestuurslid