Boeddha Shakyamuni, de historische boeddha leefde 2500 jaar geleden in het Noorden van India en waar hij zijn leer verkondigde. De kennis die de boeddha deelde was een boodschap van liefde, vrede, inzicht en wijsheid. Dit heeft vele generaties van mensen in Azië, en recentelijk ook mensen over de hele wereld geïnspireerd om vreedzame en betekenisvolle levens te leiden.

Boeddha gaf verschillende leringen, sommige waren algemeen en toegankelijk voor iedereen, zoals het ontwikkelen van liefde, inzicht en hoe op een vreedzame en tolerante manier te handelen. Andere leringen waren wat meer specifiek en geheim, zoals hoe we op een directe manier de energie van lichaam en geest te reinigen, en te genezen en te transformeren in de kwaliteiten van een boeddha.

Advies

De boeddha adviseerde ons dat binnen onze gevarieerdheid het belangrijk is om deze adviezen van de leer binnen onze levensstijl uit te testen en hiermee vooral een waarheid voor u zelf te vinden. We hoeven hierbij onze zelf structuur niet af te wijzen maar er mee leren te werken omdat we door deze zelf structuur de eindstreep moeten halen.

We kunnen het pad van de boeddha in het kort omschrijven door de volgende beeldspraak:

 De vier edele waarheden zijn als de naaf van het wiel.

Het achtvoudige pad de spaken van het wiel.

De drie principiële aspecten de velg van het wiel.

De twee doctrinaire steunen de hoepel van het wiel.