De functie van de Dharmapala, is wat lastig te begrijpen, omdat wij in het westen niet zo bekend zijn met de werking hiervan. Een Dharma beschermer is om de innerlijke en uiterlijke condities die beoefenaars tegenwerken op het pad van Boeddha’s leer, af te weren.

Wanneer we vertrouwd raken met het Dharma beschermer aspect wordt het onderscheidingsvermogen nog scherper waardoor we ons tegen negatieve condities kunnen beschermen en ons zelf krachtig te maken om door deze condities heen te kunnen werken. Het stelt ons in staat om negatieve condities die zich manifesteren, we deze kunnen aankunnen en dat we deze kunnen transformeren in de zin dat deze ons juist gaan helpen. In sommige situaties kan ons ook beschermen om het plotseling opkomen van een negatieve oorzaak tegen houden.

Alle attributen, ornamenten en uitdrukking zoals de Dharma beschermer afgebeeld wordt staan als symbool voor de spirituele kwaliteiten die we nodig hebben om ons tegen onwetendheid te beschermen. Wanneer we naar de Tibetaanse afbeeldingen kijken, zien we heel vaak toornige afbeeldingen van entiteiten die omgeven zijn door vlammen en allerlei wapenachtige voorwerpen die zij vasthouden. Deze manier van afbeelden wordt veelal als specifiek Tibetaans beschouwd maar gaat terug naar het oude India.  

Dharmapala

In de traditie van het Noorden heeft elke Boeddha vorm heeft ook een toornig aspect, dit toornige aspect duidt op een kwaliteit die wij als mens in ons hebben. Dit is een vorm van onderscheidings-vermogen dat ons ondersteund in onze beoefening van het pad.

Dharma beschermer is de Nederlandse vertaling van het woord Dharmapala. Het woord Dharma wordt als ‘De leer vertaald’ en het is de bedoeling dat we in samen werking met de leer de ware natuur van de geest onthullen willen we de verworvenheden van het Boeddhaschap verkrijgen.