Chenrezig is zo belangrijk is voor innerlijke en uiterlijke gezondheid en als we anderen willen helpen. De beoefening van Chenrezig zorgt dat we onze focus op het spirituele pad kunnen houden en heeft een ondersteunende werking in het oplossen van obstakels en tegenslag die wij ervaren op ons pad en in het dagelijkse leven. Het principe van het cultiveren van een onpartijdige compassie en mededogen, zorgt ervoor dat we onze eigen moeilijkheden kunnen relativeren. Dit leidt samen met mededogen tot het groeien van inzicht. De Boeddha gaf onderricht wanneer dit verzocht werd en afhankelijk van het moment dat deze gegeven werd richtte de Boeddha zich op de noodzaak van het moment. Hierdoor is er een grote collectie aan leringen ontstaan die de algemeen waren en speciaal toepasbaar waren. 

Methode

Een van deze methoden die verzocht werd was de beoefening van Chenrezig. Deze beoefening heeft een diepe en een verzachtende werking op het energetisch lichaam en verdiept onze inzichten vanuit liefde en compassie. Chenrezig kan gezien worden als een personificatie van mededogen en wijsheid. Door zich te vereenzelvigen met Chenrezig en zijn specifieke kwaliteiten te cultiveren, wordt het in verwerkelijking brengen van een innerlijk spiritueel pad tot stand gebracht. Het resultaat kan tot een actieve ervaring van Chenrezig leiden. Door het werken met uiterlijke vorm, de vijf zintuigen, visualisatie en mantra, groeit de innerlijke capaciteit. Alle percepties, verschijnselen en alles dat aan ons verschijnt en zowel alle conceptvorming van lichaam, spraak en geest worden deel van onze innerlijke Chenrezig. Wanneer we ons herinneren wat Chenrezig symboliseert, worden de moeilijkheden die we in het dagelijkse leven ervaren als een basis om compassie en inzicht te ontwikkelen.

In het dharmacentrum wordt het hele programma in het Nederlands gegeven. Het unieke is dat moeilijk toegankelijke Boeddhistische teksten in de Nederlandse taal uitgelegd kunnen worden.

Bezoekadres

Dharmacentrum Padma Ösel Ling
Stichting Padma Zeeland
Verwerijstraat 51 a 4331 TB  Middelburg Zeeland