Het gegradueerde pad naar de staat van vervolmaking. In de Lam Rim worden alle aspecten van Boeddha’s leer gepresenteerd in een overzichtelijke vorm. Met een praktische benadering, die ons stap voor stap verder inzicht verschaft in de diepere lagen van onszelf en de wereld om ons heen. Het gaat om het hele pad, met alle instructies die nodig zijn voor onze innerlijke evolutie, waarbij we spiritueel boven ons leed kunnen groeien en ons leven kunnen benutten om innerlijke vervolmaking te bereiken, voor onszelf en anderen. Vanuit de authentieke collecties van de Boeddha’s leer heeft Lama Tsongkhapa de collectie van de Lam Rim samengesteld en zo de leer in een overzichtelijk formaat gepresenteerd. 

De naam Lam Rim, oftewel stadia op het pad naar volkomenheid, refereert naar de hele collectie van Boeddha’s leer.

De Boeddha heeft 2.500 jaar geleden voor 45 jaar zijn leer doorgegeven aan verschillende mensen van allerlei rangen en standen waarbij er geen samengestelde syllabus gebruikt werd omdat de Boeddha volgens de benodigdheden van het moment aan zijn luisteraars het onderricht gaf. De instructies die de boeddha gegeven heeft ontwikkelden zich in de Drie voertuigen, het Hinayana, Mahayana en het Vajrayana.  Het kleine, grote en het Diamanten voertuig. Vanwege de enorme collectie aan leringen en instructies die de historische Boeddha ons nagelaten heeft geeft de Lam Rim op een heldere en logische manier weer hoe we het spirituele pad en boeddha’s advies in praktijk kunnen brengen. 

Inhoud

DE BASIS VAN HET EERSTE INZICHT.
Dit zijn een aantal voorbereidende uiteen zettingen die inzicht verschaffen in de primaire principes van het vrij komen van het geconditioneerd bestaan.

HET INTERMEDIARE INZICHT.
Het kleine voertuig. Hier worden de concepten uiteen gezet die aan alle voertuigen de grond slag geeft. Dit zijn de principes die de basis vormen van de algemene Boeddhistische leer.  Deze leringen en methoden kunnen op zich zelf beoefend worden als ‘het kleine voertuig’ wat de individuele bevrijding bewerkstelligd.

HET GROTE INZICHT.
Het derde gedeelte legt in een chronologische order de basis van het Mahayana pad uit en hoe dit eigen te maken en hoe diepe realisatie en inzicht verworven kunnen worden. Deze leringen en methoden kunnen op zich zelf beoefend worden als ‘het grote voertuig’ met als doel om niet alleen als zelf los te raken van lijden maar ook anderen te helpen. Dit pad kenmerkt zich dat we deze wereld niet hoeven te verzaken, maar alleen de diepe oorzaken in ons zelf wat lijden veroorzaakt.