Cursussen

in Middelburg

 

Ons dharma centrum verzorgd een cursus programma in Middelburg en andere plaatsen. U kunt de gegevens voor de cursussen vinden op deze pagina en in onze agenda

"

Cursussen 2021

Phowa cursus

Leren om stervenden bij te staan en vertrouwd raken met onze eigen dood. De behoefte is ontstaan om ook buiten het gemeengoed van de westerse cultuur naar antwoorden te zoeken.

Lam Rim Chen Mo

Het gegradueerde pad naar de staat van vervolmaking. In de Lam Rim worden alle aspecten van Boeddha’s leer uitgelegd in een overzichtelijke vorm. Deze verzameling behoort tot de sutra leer.

Vajra Yogini Dang Jung

De Vajra Yogini zelfinitiatie is een speciale toelichting hoe de zelf initiatie wordt gedaan en de betekenis van de zelfinitiatie.

Nagkyi Salam

Gronden en paden van geheime mantra, een overzichtelijke uiteenzetting van de stadia en van de verworvenheden op het pad naar het Boeddhaschap.

Boeddha Shakyamuni 

Boeddha Shakyamuni, de historische boeddha leefde 2500 jaar geleden in het Noorden van India en waar hij zijn leer verkondigde. De kennis die de boeddha deelde was een boodschap van liefde, vrede, inzicht en wijsheid. Dit heeft vele generaties van mensen in Azië, en recentelijk ook mensen over de hele wereld geïnspireerd om vreedzame en betekenisvolle levens te leiden. Boeddha gaf verschillende leringen, sommige waren algemeen en toegankelijk voor iedereen, zoals het ontwikkelen van liefde, inzicht en hoe op een vreedzame en tolerante manier te handelen. Andere leringen waren wat meer specifiek en geheim, zoals hoe we op een directe manier de energie van lichaam en geest te reinigen, te genezen en te transformeren in de kwaliteiten van een Boeddha. De Mahayana traditie is niet alleen gericht op de ontwikkeling van jezelf, maar ook bedoeld om anderen mee te laten delen in deze ontwikkeling. 

Openbaring van Boeddha

Toen de boeddha de tantra´s openbaarde, manifesteerde de boeddha zich in een speciale vorm van astraal vermogen wat alleen zichtbaar was voor hen die hier een verbintenis mee hadden en hier op afgestemd waren. Deze visionaire vorm waarin de boeddha verscheen wordt boeddha Vajradhara genoemd.

Over de leringen

De algemene leringen worden de Sutra’s genoemd en de geheime leer worden de Tantra’s genoemd.

De boeddhistische tantra’s zijn niet te vergelijken met de Hindu tradities omdat het resultaat van realisatie en het objectief van de beoefening geheel anders is. Noch mogen we deze ook niet verwarren met de tegenwoordige trend van de zogenaamde ‘tantra workshops’ welke niets gemeen hebben met de boeddhistische tantra´s en het doel hier van de Boeddhistische tantra´s. 

De leringen van de algemene aard (sutra) kunnen afhankelijk van de meer specifieke leer (tantra) beoefend worden, voor het beoefenen van de meer specifieke leer hebben we ook de algemene leer nodig.

De traditie waar in de algemene leer en de specifieke, geheime leer van de tantra’s gekoppeld worden wordt het Vajra Yana (diamanten voertuig) genoemd.

Waarom is deze leer zo speciaal?

Deze leer is zeer speciaal omdat deze leer ons laat zien hoe wij geheel onze geest en onze kwaliteiten kunnen omvormen en alle karma s kunnen overkomen zodat we compleet het lijden van geboorte, ouderdom, ziekte en dood kunnen transformeren in de oorzaak van de  bevrijding hiervan, het boeddhaschap. Vele beoefenaars die deze instructies gevolgd hebben, hebben deze verlichting gevonden en hebben deze kostbare methoden doorgeven aan hun leerlingen, die dit wederom hebben doorgeven in een ononderbroken lijn van overdracht.

In het dharmacentrum wordt het hele programma in het Nederlands gegeven. Het unieke is dat moeilijk toegankelijke Boeddhistische teksten in de Nederlandse taal uitgelegd kunnen worden.

Volg ons op social media

Bezoekadres

Dharmacentrum Padma Ösel Ling
Stichting Padma Zeeland
Verwerijstraat 51 a 4331 TB  Middelburg Zeeland